Digitalna Komora logoDigitalna Komora logo

Što je Burza otpada?
Burza otpada je središte ponuda i potražnji svih vrsta otpada nastalih tijekom proizvodnje koje se međusobno povezuju ovisno o predmetu prijave.
Tko sve može objavljivati na Burzi otpada?
Na Burzi otpada mogu objavljivati samo poslovni subjekti odnosno pravne osobe.
Koji su kriteriji objave na Burzi otpada?
Kriteriji objave na Burzi otpada propisani su minimalnim tehnološkim zahtjevima koji se mogu naći na stranici.
Koja je svrha Burze otpada?
Na temelju strateških dokumenata Europske unije nužno je razviti institucionalni okvir kako bi sustav gospodarenja otpadom funkcionirao u skladu s tržišnim načelima. Ustrojem Burze otpada uvelike bi se unaprijedio sustav gospodarenja otpadom, omogućilo dionicima sustava transparentno informiranje o dostupnim sekundarnim sirovinama te unaprijedilo gospodarenje posebnim kategorijama otpada kojima se upravlja izvan sustava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Koji su ciljevi Burze otpada?
Cilj bi Burze otpada ponajprije bio povezati ponuditelje sekundarne sirovine s tražiteljima sirovine te ujedno osiguravanje tehnoloških kriterija koje mora zadovoljiti određena kategorija otpada kako bi se informacija mogla objaviti na Burzi. Kvaliteta tržišta sekundarnih sirovina uvelike ovisi o definiranim tehnološkim kriterijima i njihovoj primjeni.